Kijk op de Classic Bike Garage facebookpagina
Stuur een email
Kijk op de Classic Bike Garage YouTube pagina

Aansprakelijkheid

Classic Bike Garage (CBG) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de internetpagina’s en het nieuwsblog van CBG.

CBG behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van CBG in het bijzonder, behoudt CBG zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen.

CBG is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de internetpagina en het nieuwsblog van CBG beschikbaar is.

De informatie op de webpagina’s of het nieuwsblog van CBG behoort toe aan CBG en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van CBG gebruikt worden.

Ter restauratie aangeboden projecten dienen door de eigenaar voor brand- en diefstal verzekerd te worden.